گزیده ای از آخرین مطالب

می 29, 2022

“رهاننده”

☆ “خالص” اسم فاعل از “خلص” و به معنای رهاننده از غیر است. چه کسی ناب می شود؟! آن که از وابستگی ها و دلبستگی های […]
می 29, 2022

نکات قرآنی 672

“اُنظُرُونا نَقتَبِس مِن نُورِکُم قِیلَ اِرجِعُوا وَراءَکُم فَالتَمِسُوا نُوراً” (لحظه ای به ما نظر کنید تا پرتویی از نورتان برگیریم! گفته شود: به دنیایی که پشت […]
می 29, 2022

نکات قرآنی 671

“خَلَقَ کُلَّ شَیءٍ وَ قَدَّرَهُ تَقدِیراً” (هر چیزی را خلق کرد و برایش طرح و برنامه ای مقدّر نمود)! ☆ هر چیزی قدر و برنامه ای […]
می 19, 2022

“معماهای سلوک”!

– در مرحله ای از سلوک، راهنمایی های خداوند شبیه معما می شوند. معماهایی که باید آنها را حل کنی. او تو را راهنمایی می کند […]
می 19, 2022

“برخاسته از گور های خودخواسته”

– ما همواره در گور هایی که خود کنده ایم به سر می بریم. اوهام و باور های تاریک ما همان گور های ظلمانی ماست. ما […]
می 19, 2022

“نورِ انتخاب گر”

– برای یک سالک، این نور است که انتخاب گر است. ذهن انتخاب گر نیست. احساسات و عواطف بشری انتخاب گر نیستند. چنین انتخاباتی فاجعه آمیز […]
می 19, 2022

“ماجراهای سلوک تو در زندگیِ خودت نهفته است”

☆ تمام ماجراهای سلوک تو در جریان زندگی شخصی ات نهفته شده است. لازم نیست به جای دیگر رَوی، آرزوی دیگر کنی، و چیز دیگر بخواهی. […]
می 15, 2022

نکات قرآنی 666

“رَبِّ اجعَل لِی آیَةً” (پروردگارا! برای من آیه ای قرار بده)! – عجب درخواست خردمندانه ای! زکریا(ع) برای اطمینان به وعده ای که به او داده […]
می 15, 2022

نکات قرآنی 665

“وَ اُزلِفَتِ الجَنَّةُ لِلمُتَّقِینَ” (و بهشت برای متقین نزدیک می شود)! ☆ به جمله بندی دقت کن! می گوید این بهشت است که نزدیک می شود! […]

“فَانظُر ماذا تَری”
(بنگر که چه می بینی)!

☆ کم اند کسانی که وقتی می نگرند، می بینند! بسیاری مدام نگاه می کنند، اما نمی بینند! زیرا آنها اسیر القاءات این و آن اند. ذهن شان در بند نظرات دیگران گرفتار است. اینان فقط چیزی را که به آنها گفته شده، می بینند. هیپنوتیزم شده اند و خود نمی دانند. ای دوست، قرآن تو را به “دیدن” دعوت کرده است. از تو میخواهد که تو چشمان مشاهده گرت را بگشایی. از “اُنظُر” ها و “اُنظُرُوا” های قرآن عبرت بگیر! قرآن هرگز نفرموده که یکی ببیند و بعد بیاید و برای دیگران تعریف کند! خود تو را به دیدن دعوت کرده است. چه بسا تو چیزی ببینی که دیگران ندیده اند. نکته ای را دریابی که دیگران از آن غافل بوده اند. از کسانی که القا می کنند فقط دیده ی ما را قبول کن، حذر کن. آنها رشد تو را نمی خواهند. خواهان بردگی تو اَند. تو باید هستی را با چشمان خودت ببینی، نه چشم دیگران. آن که با چشم دیگری ببیند، بنده ی هموست. اسیر اوست. از بندگی دیگران بدر آی. القاءات دیگران را به دور بریز و خودت ببین. بگذار چشمانت باز شوند. بیدار شوند. “دیدن” تقلیدی نیست. امری کاملاً فردی است. خاص خود توست. و دیدن آموزش می خواهد. باید از شرطی شدگی ها بدر آمد. باید از قضاوت ها و پیش ذهنی ها رها شد. پاک شد. چه این تنها چشمان پاک است که قادر به “دیدن” است. این رمز دیدن است! بسیاری می ترسند، ببیند. زیرا آنها را ترسانده اند. تا مبادا چیزی ببینند که اربابان خودخوانده از حَیّز انتفاع بیفتند. تا مبادا به آگاهی ای دست یابند که دیگر برده وار زندگی نکنند. ای دوست، “دیدن” امر مقدسی است. مایه نجات است. این “دیدن” که می گویم خود عین عمل است. تو با دیدن حتی می توانی بشنوی و ناگفته هایی را که هرگز گفته نشده اند، دریابی. دیدن، حضوری زنده داشتن است. شراکت آگاهانه در هستی است. یک فعل است. پس “فَانظُر ماذا تَری”! بنگر که چه می بینی!

بر گرفته از مجموعه نکات قرآنی
مسعود ریاعی

آخرین مطالب گونه گون

می 29, 2022

“نیروی کارآمد حکمت”

– حکیم آن است که حق هر چیزی را ادا می کند. برای اینکه حق هر چیزی را ادا کنی، باید حد و اندازه اش را […]
می 19, 2022

“تنها یک گام”

– لازم نیست از صفر شروع کنی. از تجارب بزرگان بهره بگیر. چه شاید تو باید از نود و نه آغاز کنی و تنها یک گام […]
می 19, 2022

“والاتر از قدیس”

☆ هرگز نخواه که یک قدیس شوی و دیگران از تو چهره ای ملکوتی تصور کنند. مردمان را مفریب. بر ضد خویش مباش. که چنین خواستنی […]
می 19, 2022

“تحت پوشش اسم غفار”

☆ وقتی خداوند غفار، هر گناهی که کرده ای می بخشد و هر چه را که دوست داری از تو بپوشانَد، می پوشاند، خب تو هم […]
می 19, 2022

“حیُّ حاضرَُ”

الهی! چگونه می توانم غیر تو را بخوانم در حالیکه تو حیّ و حاضری. چگونه می توانم از غیر تو تعلیم بگیرم در حالیکه این تویی […]
می 19, 2022

“حکومت بر خویشتن”

☆ سالک حق آن است که حاکمیت خودِ حقیقیِ خویش بر خویشتن را پذیرفته است. این خودیتِ حقیقی، همان خود متعالی است که فقط و فقط […]
می 15, 2022

“تله ی ضد دعا”!

☆ در دعا پرسش چه طوری و به چه نحو، یک تله است! وقتی به دعا چیزی از خدا می خواهی، مگذار ذهنت بپرسد، آخر چه […]
می 15, 2022

“جمله ی خدا با من است”

☆ خدا را داشتن، خداگونه شدن است. نمی توانی بگویی خدا با من است، اما خداگونه نباشی. این ناممکن است. کسی که خدا با اوست رنگ […]
می 8, 2022

“همسو با ناشناختنی”

– وقتی قوای مُدرِکه ات همسو با “شناخته ها” گردد، دنیایت همین می شود که می بینی. شناخته ها همان چیزهایی است که از کودکی به […]

محصولات

مقالات تصویری

mr2