دانلود مقالات صوتی

تمثیل پروانه   آنچه دوست گفت؛ تو بودی!    انار

شهر خدا    تفسیر آیه “لا اَعبُدُ ما تَعبُدُونَ”

فایل صوتی “اسماء نیک خداوند” (با اجرای زیبای گروه تواشیح
بر گرفته از کتاب “سه نیایش و داستان ربوبیّت”)

مناجات حضرت علی ع در مسجد کوفه    دعای عرفه     دعای “جوشن کبیر”

فقط نگاه     رزقی دگر    الهی بی تو مباد!

ورای واژه ها     تکه سنگی در دست استاد (بر گرفته از کتاب “هفت عمق آگاهی)

غصه ی رزق را نخور    رهایی از اسارت ذهن    نظم خود انگیخته

بزرگ کیست و بزرگی چیست     ها هوو     نشانه های واصل بودن

اَبَر انسان   رها از تضاد و تناقض شرحی بر اسم جلاله ی فتاح   باور و بی باوری 

 جهنم کجاست   فهم غربت  سوره خدا   تفسیر صافّون در صافّات  رفتن باش

مرغ قِدَم  حج یعنی سلوک بسوی خانه ی آزادی  عشق

رهایی باطنی جاودانگی  خاموشی سالک رها از کرامات 

تمثیل فرزند پادشاه  معشوقم خرقه ی من 

ذکر سبحان 1  ذکر سبحان 2   به دست و از دست 

 رنج  سنگ زیرین   چه هدفی؟!   تمثیل چشمه 

 خودت باش   قدرت یاس    ذکر حمد    قربانی

اندر پیِ عجز     در قلاب خدا    اشک   زندگی، زندگی است 

 پنج پیر فرزانه    معلم آزادی بیان   باید از دیگ دروغ بیرون پرید 

عالی و اعلی   روح رُبا    باش