جولای 6, 2024

“رهایی”

⭐️ رهایی سالک به آگاهی زنده و آزاد شدن از بند دانستگی است. و در این هیچ تضاد و تناقضی نیست. مسعود ریاعی
جولای 6, 2024

“جهان و رَحِم‌هایش”

⭐️ این دنیا رَحِم‌های بسیار دارد و هر کس چه بداند چه نداند در رَحِمی زندگی می‌کند. برخی همواره در رَحِم کسب و کارشان‌ به‌سر می‌برند. […]
جولای 6, 2024

“آیا آنچه که می‌بینیم همان است که هست؟!”

⭐️ تا زمانی‌که ذهنی پُر‌گو و پُر‌قضاوت داری، آنچه که می‌بینی غیر از آن‌چیزی است که هست. مسعود ریاعی
جولای 6, 2024

“دو به یک”

⭐️ تفکر با منطق صوری، استفاده از نیمی از مغز است. تفکر با شهود استفاده از نیم دیگر است. و اما تفکر متعالی تنها با ایجاد […]
جولای 6, 2024

“گوهر کمیاب”

⭐️ زیباترین باطن، باطن کسی است که با ظاهرش هماهنگ و یکپارچه است. تارش پودش را تأیید می‌کند و پودش تارش را. چنین کسی زیباترین نقش […]
جولای 6, 2024

“خداحافظ رؤیاهای رنگارنگ”

⭐️ رؤیاها ابتدای سلوک‌اند. تو در انتها دگر رؤیایی نخواهی داشت که بازی‌ات دهد. که مدام از اینسو به آنسویت کشد. نشانهٔ وصل همین است؛ پایان […]
جولای 6, 2024

“قهر و لطف حق‌”

⭐️ خداوند با لطفش تو را ایجاد می‌کند و نعمت زندگی‌ می‌بخشد، و با قهرش تمامی اوصاف ناپسند و بدی‌هایی را که کسب کرده‌ای از بین […]
جولای 6, 2024

“حقیقت نهان”

⭐️ حقیقتی است در تو، که فقط و فقط آنگاه که خودت باشی ظهور می‌کند. آن حقیقت، غایت آفرینش تو و دلیل بودن توست. پس کس […]
ژوئن 14, 2024

“معنای دائم‌الصلوة بودن”

⭐️ آن‌که خود را تماماً در اختیار حق بگذارد و پیوسته تسلیم محض باشد، دائم‌الصلوة است. دائم‌الصلوة بودن بدین معناست نه اینکه شخص برود و از […]