جولای 7, 2024

“عطایای پیشاپیش”

⭐️ ما برای نجات و رستگاری خودمان به هیچ چیز احتیاج نداریم. زیرا همه‌چیز پیشاپیش به ما داده شده است؛ “وَ آتاکُم مِن کُلِّ ما سَأَلتُمُوه”(هر […]
جولای 7, 2024

“بدون برای”

⭐️ مراقبه برای ندارد. مراقبه می‌کنم برای آرامش. مراقبه می‌کنم برای پول. مراقبه می‌کنم برای رسیدن به خواهش‌های نفسانی… اینها هیچکدام مراقبه نیست. در ابتدا حتی […]
جولای 7, 2024

“مأکول بیکرانگی”

⭐️ سرنوشت سالک پرسه زدن در بیکرانگی است. او فقط گهگاهی به زندگی نامعمول معمولی نام گرفته وارد می‌شود. آن هم اگر بخواهد. سیر در بیکرانگی […]
جولای 7, 2024

“هبوط و عروج”

⭐️ هبوط به تَناهی افتادن و محدود شدن است. اسیر زندان زمان گشتن و به وادی کثرت در افتادن است. هبوط وقتی است که از کیفیتی […]
جولای 7, 2024

“قوانین مستنبط از خاموشی”

⭐️ برای یک سالک هر روز قانون و مقررات خود را دارد. حال آنکه از منظر اهل ظاهر روزها شبیه هم‌اند و قوانین‌شان ثابت. اما واقعیت […]
جولای 7, 2024

“دعایِ بگیر چگونه محقق می‌شود”

⭐️ روزی بزرگی در رؤیایم، مرا تعلیمی ساده و در عین حال مهمی داد که برایم بسیار گره‌گشا و کارآمد بود و هست. پس حیفم آمد […]
جولای 6, 2024

“بت بزرگ درون”

⭐️ می‌دانی از منظر علوم باطنی -و نه از منظر اهل ظاهر- چرا ابراهیم خلیل(ع) بت بزرگ را نشکست؟! زیرا شکستن بت بزرگِ درونت کار خود […]
جولای 6, 2024

“فرار از زندان دنیا، نه قرار در آن”!

⭐️ براستی این دنیا سِجن است. زندان است و در زندان بودنش هیچ شکی نیست. همهٔ روح‌هایی که جسمیت یافته و به این دنیا هبوط کرده‌اند، […]
جولای 6, 2024

“رهایی از رنج”

⭐️ اگر مدام به رنج فکر کنی، رنج خواهی کشید. هر رنجی را آگاهانه بنگر آنگاه از آن عبور کن. در رنج نمان. اگر چشمانت مدام […]