دسامبر 4, 2021

نکات قرآنی بخش یازدهم

600- “قالُوا لَو کُنّا نَسمَعُ اَو نَعقِلُ ما کُنّا فِی اَصحابٍ السَعِیرٍ” (گفتند؛ اگر می شنیدیم و عقل مان را به کار می بستیم اکنون از دوزخیان […]
ژوئن 2, 2021

نکات قرآنی بخش دهم

501- “قالَ لَن تَرانِی و لکِن انظُر اِلَی الجَبَل” (گفت؛ مرا هرگز نبینی، و اما به آن کوه نگاه کن!) کدام کوه؟! چه کوهی؟! مگر این ربّ […]
نوامبر 16, 2019

نکات قرآنی بخش نهم

420- “وَ لا یَحزُنکَ قَولُهُم” (سخنانشان تو را غمگین نکند!) سالکی که برای نیل به الوهیت خویش، قدم بر راه گذاشته است، سخنان و طعنه های […]
آوریل 3, 2019

نکات قرآنی بخش هشتم

370- “فَسَجَدُوا اِلّا اِبلیسَ” (همه سجده کردند جز ابلیس!) از منظر حکمای الهی، ابلیس همان قوّه ی “وَهم” است. این بدان معنا نیست که ابلیس وجود ندارد، […]
آگوست 12, 2018

نکات قرآنی بخش هفتم

310- “اِنَّکَ مِنَ المُنظَرِینَ” (تو از مهلت داده شدگانی!) هر گاه خواستی چیزی از بین برود، اجازه ی ظهورش را بده، نه اینکه آن را انکار یا […]
آوریل 16, 2018

نکات قرآنی بخش ششم

263- “هُوَ الَّذِی اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً” (اوست که از “سماء”، “ماء” نازل کرد!) “اسماء”، “ماء” دارند. این ماء، همان “آب زندگی” است. هر آبی نیست. جریان […]
دسامبر 29, 2017

نکات قرآنی بخش پنجم

203- “اِنّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرِِ وَ اُنثَی وَ جَعَلناکُم شُعُوبَاً وَ قَبائِلَ لِیَتَعارفُوا” (ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و آنگاه شما را ملتها […]
نوامبر 3, 2017

نکات قرآنی بخش چهارم

161- “فَاَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیهِم وَ اَثابَهُم فَتحَاً قَرِیبَاً” (پس آرامش را بر آنها نازل نمود و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد!) “سکینه”، آرامش الهی است، نور […]
سپتامبر 18, 2017

نکات قرآنی بخش سوم

106- “یا نُوحُ اِهبِط بِسَلامِِ مِنّا و بَرکاتٍ عَلَیکَ وَ عَلَی اُمَمِ مِّمَّن مَّعَکَ” (ای نوح! به سلامت و برکاتی از ما که شامل تو و امّت […]