این وبسایت جهت ارائه محصولات به فارسی زبانان خارج از ایران می باشد. اگر در ایران می باشید, در تهران، می توانید از انتشارات “عصر کنکاش” (۰۲۱۶۶۹۰۷۳۹۴ و ۰۲۱۲۲۹۰۱۰۱۵) www.asrekankash.ir کتابها را تهیه فرمایید. کسانی که به هر علتی توانایی خرید کتب را ندارند میتوانند نسخه ی الکترونیکی آنها را بصورت رایگان از سایت و یا کانال تلگرام t.me/masoudriaei  دریافت کنند.

دوستان این وبسایت جهت پرسش و پاسخ نمی باشد و صرفاً برای ارائه ی کتب و دیگر مکتوبات ایشان دایر شده است.

همچنین توجه فرمایید آقای ریاعی هیچ گونه کلاس یا ملاقات حضوری ندارند.