ژانویه 14, 2024

نیایش طلب شعور

⭐️ الهی، به لطف و رحمت‌ات شعور مرا چنان تغییر بده تا حقیقت دین تو را دریابم تا در هیچ موقفی فریب فریبکاران سلطه‌گر را نخورم […]
ژانویه 14, 2024

“دو رکعت نماز فهم”

⭐️ … چوپان پیر همچنانکه به نرمی به عمق بیابان پیش می‌رفت، مرا گفت؛ دو رکعت نماز فهم بخوان که تو نیازمند فهمی و نه دانش! […]
ژانویه 14, 2024

“دروغگویی چه سخت است”!

⭐️ راستگویی برای قلب سلیم بسیار آسان‌تر از دروغگویی است. دروغگویی یکی از سخت‌ترین کارها در جهان است. اگر دروغی بگویی و بخواهی از دروغت محافظت […]
ژانویه 14, 2024

“خداحافظ ای خدا”!

⭐️ یک معنای سلام ‌بر خدا، خداحافظی با خداست. سلام در عربی خداحافظی هم هست. پس با خدا، خداحافظی می‌کنم. او را به ذات خودش می‌سپارم […]
ژانویه 14, 2024

“یک پرسش و پاسخ”

– می‌پرسد چرا انقدر بر بی‌خواهشی و بی‌آرزویی تاکید می‌کنی؟ پاسخ می‌دهم برای اینکه خداوند هر آنچه را که نیاز دارید پیشاپیش به شما داده است. […]
ژانویه 14, 2024

“هر کالبدی از جنس خویش است”

– کالبد جسمی‌ات را آنچه می‌خوری، می‌سازد. پس بنگر که چه می‌خوری! – کالبد رؤیایی‌ات را رؤیاهایی که در سر می‌پرورانی می‌سازد. پس بنگر که چه […]
ژانویه 14, 2024

“مقدمهٔ ضروری”

⭐️ آرام‌کردن و سکوت ذهن در مراقبه، یک هدف نیست. یک وسیله و مَرکَب است. به واقع آن مقدمه‌ای واجب برای ورود به عوالم دیگر آگاهی […]
ژانویه 14, 2024

“بی‌نیازی و آزادی”

⭐️ بی‌نیازی آزادی می‌آورد. آزادی و بی‌نیازی دو یار جدا ناشدنی‌اند. هرچه بی‌نیازتر، آزادتر. و خدا بی‌نیاز مطلق است. پس او آزادترین است. بر قلهٔ آزادی […]
ژانویه 6, 2024

“کالبدی از جنس اعمال”

⭐️ ما همواره با اعمال خود، در حال ساختن کالبدی از جنس اعمال‌ایم. ‌اعمال ما، کالبدسازند. و این کالبدی است که بعد از مرگ می‌ماند. نوع […]