آگوست 7, 2022

نکات قرآنی 710

“خَیرُ الرّازقِینَ” (بهترین روزی دهندگان) – خدا را از آن رو خیرُالرازقین گفته اند که حتی روزی کافر را نمی بُرَد. او برای روزی رسانی اش […]
آگوست 7, 2022

نکات قرآنی 709

“قُوا اَنفُسَکُم” (نفس هایتان را صیانت کنید)! ☆ قوّت نفس در پاکیِ آن است. نفس هر چه پاکتر و بی خواهش تر شود، قوی تر و […]
آگوست 7, 2022

نکات قرآنی 708

“أَتَعبُدُونَ ما تَنحِتُونَ” (آیا چیزهایی را که خود می تراشید، بندگی می کنید؟!) ⭐️ مفسران غالباً این چیزهای تراشیده شده را صرفاً همان بت های تراشیده […]
آگوست 7, 2022

“تربیت از نوعی دگر”

☆ تشویق و تنبیه به خودی خود ارزش ندارند. آنها صرفاً در ابتدای مسیر تربیت آن هم برای کارآموزان ابتدایی کاربرد دارند. تربیت صحیح برای رسیدن […]
جولای 23, 2022

نکات قرآنی 707

“اِمتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُم” (خداوند قلب هایشان را امتحان نموده است) ☆ یک سالک برای اهل راز شدن، باید امتحانات عدیده ای را پشت سر گذارد. امتحاناتی […]
جولای 23, 2022

نکات قرآنی 706

“فَاَمَّا مَن اَعطَی وَ اتَّقَی” (و اما آن که عطا کند و تقوا ورزد)!! ☆ و اکنون چند ترجمه ی مفهومی از این آیه شریفه: – […]
جولای 23, 2022

نکات قرآنی 705

“یا نارُ کُونِی بَردَاً وَ سَلامَاً” (ای نار، سرد و سلامت باش)! ☆ نار را نباید از بین برد. آن یک نیروی کارآمد است. آن را […]
جولای 17, 2022

نکات قرآنی 703

“حمد(۵۲) از آنِ خدا(۱) است” [نگاهی از منظر اعداد به الحمد لله] ☆ “اَلِف” هم ۱ است هم ۱۰۰۰، زیرا “اَلْف”(هزار) نیز هست. هم اول است […]
جولای 17, 2022

نکات قرآنی 704

“ما اَنزَلنَا عَلَیکَ القُرآنَ لِتَشقیٰ” (ما این قرآن را بر تو نازل نکردیم تا خودت را به سختی بیندازی)! ☆ قرآن برای سختی و مشقت و […]