اکتبر 29, 2023

“همه همان می‌شوند که باید بشوند”

⭐️ فرزانه یعنی همان انسان کامل در خاموشی کار می‌کند. در مرحله‌ا‌ی متعالی نه چیزی می‌گوید و نه عملی به ظاهر دارد. او در مرکزیت هستی […]
اکتبر 11, 2023

“وجد و سرور”

⭐️ وجد و سرور با ماده‌گرایی ایجاد نمی‌شود. با تملک و تصاحب چیزها، با داشتن و انباشتن‌ها، به ظهور نمی‌رسد. وجد و سرور محصول رهایی ذهن […]
اکتبر 11, 2023

“تفرید”

⭐️ تفرید یعنی فرد شدن، و آن اساس کار است. کسی که همواره از منظر ذهنی و احساسی آویزان فلان شخص یا فلان اندیشه است هرگز […]
سپتامبر 22, 2023

“دعای ابلیس هم اجابت می‌شود”

⭐️ هیچگاه از دعا ناامید مشو. مگو که آب از سرم گذشته و دعایم مستجاب نمی‌شود. چه خداوند آزاده چنان بخشنده و مهربان و بزرگوار است […]
سپتامبر 22, 2023

“جام خالی خودت باش”

⭐️ “جام”‌ها هرگز یکسان نبوده و نیستند. مدام تغییر می‌کنند. زرین و سیمین و گلین می‌شوند. اما “می” همان است که بود. حقیقت واحد است و […]
سپتامبر 2, 2023

“پاکی‌طلب”

⭐️ عمری در ناپاکی و آلودگی بسر برده‌ایم؛ آلودگی‌های افکار و عقاید، آلودگی‌های احساسات و عواطف، آلودگی‌های جسمانی، آلودگی‌های خواسته‌ها و آرزوهای نفسانی، آلودگی‌های اعمال و […]
آگوست 28, 2023

“پاکی‌طلب”

⭐️ عمری در ناپاکی و آلودگی بسر برده‌ایم؛ آلودگی‌های افکار و عقاید، آلودگی‌های احساسات و عواطف، آلودگی‌های جسمانی، آلودگی‌های خواسته‌ها و آرزوهای نفسانی، آلودگی‌های اعمال و […]
آگوست 20, 2023

امام حسن(ع):

“اِنَّ اللهَ لا یُطاعُ اِستِکراهاً و لا یُعصیٰ لغَلبَة” ⭐️(خداوند نه به اجبار اطاعت می‌شود و نه به زور، معصیت می‌شود) شرح: ای دوست، اطاعتی که […]
آگوست 20, 2023

“حکمت فرزانگان”

⭐️ ابتدای راه، آگاهی است. سپس متواضعانه و تسلیم‌وار به گسترهٔ “ناآگاهی” وارد شدن و تمامی آگاهی‌هایت را در آنجا ذوب کردن است. این روند بدست […]