می 14, 2024

“جنون و نبوغ”

⭐️ جنون و نبوغ همسایگان دیوار به دیوارند. فاصلهٔ این‌دو گاه از یک تار مو هم کمتر است. گاه لحظه‌ای در نبوغ هستی و آنی بعد […]
می 14, 2024

“نسخهٔ اصلی انسانیت”

⭐️ کپی‌برداری از روی چیزی که خود کپی است چه ارزشی دارد؟! برای انسان واقعی شدن باید نسخهٔ اصلی را دریافت. باید شجاعت کنار زدن همهٔ […]
می 14, 2024

“در باره دوستی”

– برخی دوستی‌ها بر اساس منافع مشترک است. تا وقتی منافع طرفین پابرجاست، این دوستی نیز می‌تواند ادامه یابد. – برخی دوستی‌ها بر اساس نیاز به […]
می 14, 2024

“و تو آزادی”

– وقتی در برابر جریان توفندهٔ حیات هیچ طرح از پیش تعیین شدهٔ ذهنی نداشته باشی، یعنی فراطرح خدا را پذیرفته‌ای. – وقتی هیچ‌کدام از این […]
می 14, 2024

“یک تشابه شگفت”

⭐️ در علم فیزیولوژیک سلولی، وقتی دگر سلول‌ها نتوانند تقسیم سلولی را ادامه دهند به مرحلهٔ “هِی فلِیک” می‌رسند. بعد از آنکه سلول‌ها به این محدوده […]
می 14, 2024

“سه روز سکوت همه‌جانبه”

⭐️ مفاهیمی را که از کودکی در بارهٔ زندگی به ما القا کرده‌اند تمامی حس‌های‌مان را آلوده و شرطی‌شده کرده است. سه روز سکوت همه‌جانبه -زبانی […]
می 14, 2024

“تناسب آگاهی با حیات”

⭐️ مراتب آگاهی، هم‌پایهٔ مراتب حیات است. این یعنی جریان حیات همواره با جریان آگاهیِ متناسب با خودش در حرکت است. هر دوره‌ای از حیات، آگاهی […]
آوریل 21, 2024

“نگاه خدا”

⭐️ خدایی که نگاه می‌کند، خدایی است که با نگاهش عمل می‌کند. این یعنی با نگاهش می‌دهد و با نگاهش می‌گیرد. نگاه خدا، عمل خداست. اینطور […]
آوریل 21, 2024

“گذشته‌ای که نگذشته”

⭐️ اگر مدام گذشته را بیاد آوری، اگر گذشته را مرتب با ذهنت بپرورانی، این یعنی گذشته هنوز نگذشته ‌است. ‌نمی‌گذاری که بگذرد. پس هنوز بر […]