می 29, 2023

“وقتی که حق‌بین شوی”

⭐️ وقتی که حق‌بین شوی، وقتی چشم دلت باز شود، به هر سو که بنگری معجزه خواهی دید. هر جای زمین را که حفر کنی، در […]
می 21, 2023

“صاحب اراده کیست”؟!

⭐️ در قاموس سلوک، فقط آن کس که اراده می‌کند که ارادهٔ الهی جاری شود، صاحب اراده است. چنین کسی به واقع اراده می‌کند که هرگز […]
می 21, 2023

“کالبد جسمانی هدیه خداوند است”

⭐️ بهشت انواع دارد و یکی از آنها همین کالبد جسمانی خودت است. این بهشت خداداده را به جهنم تبدیل نکن. درون آن زهر نریز. ببین […]
می 21, 2023

“بی‌لقب و بی‌مقامم”

⭐️ بارها گفته‌ام که من استاد نیستم. مرا با اینگونه القاب خطاب نکنید. بنده هیچ مقام زمینی یا آسمانی و غیره ندارم. نمی‌خواهم هم که داشته‌باشم. […]
می 14, 2023

“دوست و همنشین نیک”

⭐️ دوستان و هم‌نشینانت را خوب انتخاب کن، چه همانطور که ماهیِ گندیده روی نان خوشبو، آن نان را بد بو و مشمئزکننده می‌کند، دوست و […]
می 1, 2023

“بگیر و رهایش کن”

⭐️ در ابتدای راه باید تعلیم گرفت و بکارش انداخت. در انتهای راه و گاهِ وصل باید از همهٔ تعالیم خالی شد و رهایشان کرد. زیرا […]
می 1, 2023

“مهار شر”

⭐️ شر را در این دنیا باید مهار زد و به حداقل رساند. و این ممکن نیست مگر آنکه هر کس ابتدا شر درون خودش را […]
آوریل 21, 2023

“محبوب حقیقی”

⭐️ اول عاشق و معشوق، خود خداست. او عاشق خودش است. زیرا جز خودش کسی وجود حقیقی ندارد. وجود دیگران مجازی است و وابسته به وجود […]
آوریل 21, 2023

“پلی برای گذر”

⭐️ امام علی (ع) در حکمت ۱۲۷ نهج البلاغه می فرماید: “اِنَّ لِلّهِ مَلَکاً یُنادِی فِی کُلِّ یَومٍ؛ لِدُوا لِلمَوتِ، وَاجمَعُوا لِلفَناءِ، وَابنُوا لِلخَرابِ” (خداوند را […]