آگوست 7, 2022

“بیکرانگی”

☆ خدای من بیکرانه است و دینم تسلیم بودن به بیکرانگی است. این بی کرانگی حد و مرز ندارد و در ذهن نمی گنجد. تمامی ارواح […]
آگوست 7, 2022

“یگانگی بر فراز”

⭐️ باطنی است که آن را صرفاً در مقابل ظاهر می فهمند و در تقابل با آن شناخته می شود. من از این باطن سخن نمی […]
آگوست 7, 2022

“فراتر از پیروزی”

– گویند اگر کسی بر نفس خویش پیروز شود، بر جهان پیروز شده است. این درست است اما غایت کار نیست. چیزی فراتر از پیروزی وجود […]
آگوست 7, 2022

“همچون جریان حیات، جوان باش”

⭐️ اگر در گذشته ات رسوب شوی، بزودی پیر می گردی. اما اگر با جریان حیات آگاهانه به پیش روی، همواره جوان خواهی ماند. پس در […]
آگوست 7, 2022

“صخره ی بی تعیّنی”

☆ وقتی در برخی متون عرفانی گفته می شود که “خداوند صخره ی من است”، مراد از آن، بنا کردن معبد حیات و آگاهی بر “بی […]
جولای 17, 2022

“آزاده”

☆ آزاده کسی است که در حصار برداشت های ذهنی و احساسیِ خود، زندانی نیست. مسعود ریاعی
جولای 17, 2022

“ از دل به کاغذ”

☆ برخی نوشته ها از کاغذ به کاغذ رفته اند. نقل قول اند. برخی نوشته ها از دل به کاغذ رفته اند. نقل حال اند. متن […]
جولای 7, 2022

“زندگی کن”

– خوب زندگی کن. و اِلّا در آخر عمرت سخت پشیمان می شوی. خوب زندگی کردن و شاد بودن به معنای غرق در فساد بودن نیست. […]
جولای 7, 2022

“دو گروه سالکان واصِل”

☆ سالکانی هستند که در بیکرانگی غرق می شوند و دگر چیزی به یاد نمی آورند. آنان مجذوبان اند. سالکانی هستند که آنها هم در بیکرانگی […]