دوستانی که مایل به پرداخت و حمایت ازمجموعه “مرغ قِدَم ” هستند, می توانند

 در خارج از کشور :

از طزیق PayPal به ايميل shahram.pezeshki@gmail.com                         
یا از طریق Zelle در آمریکا به ایمیل shahram.pezeshki@gmail.com وجه خود را واریز نمایند.