می 19, 2022

نکات قرآنی 670

670- “و هُوَ عَلیٰ جَمعِهِم اِذا یَشاءُ قَدِیرٌ” (و او بر جمع کردنشان، چون بخواهد تواناست)! – جمع کردن، گِرد آوردن است. نوعی وحدت است. آن […]
می 19, 2022

نکات قرآنی 669

669- “وَ البُدنَ جَعَلناها لَکُم مِن شَعائِرِالله” (و “بُدن” را برایتان از نمادهای الهی قرار دادیم)! ☆ “بُدن” را در وجهی ظاهری و دنیوی، به معنای […]
می 19, 2022

نکات قرآنی 668

668- “لَها سَبعَةُ اَبوابٍ لِکُلِّ بابٍ جُزءٌ مَقسُومٌ” (برای دوزخ هفت دَر است، که هر دری برای گروهی است)! – هفت دَر است که اگر یک […]
می 19, 2022

نکات قرآنی 667

“قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَدائَنا” (موسی به جوانمرد خویش گفت؛ غذایمان را بیاور)! – هر پیامبری جوانمردی دارد که در رکاب اوست. به واقع جوانمرد وجهه ای […]