ژانویه 14, 2024

نیایش طلب شعور

⭐️ الهی، به لطف و رحمت‌ات شعور مرا چنان تغییر بده تا حقیقت دین تو را دریابم تا در هیچ موقفی فریب فریبکاران سلطه‌گر را نخورم […]
ژانویه 14, 2024

“دو رکعت نماز فهم”

⭐️ … چوپان پیر همچنانکه به نرمی به عمق بیابان پیش می‌رفت، مرا گفت؛ دو رکعت نماز فهم بخوان که تو نیازمند فهمی و نه دانش! […]
ژانویه 14, 2024

“دروغگویی چه سخت است”!

⭐️ راستگویی برای قلب سلیم بسیار آسان‌تر از دروغگویی است. دروغگویی یکی از سخت‌ترین کارها در جهان است. اگر دروغی بگویی و بخواهی از دروغت محافظت […]
ژانویه 14, 2024

“فرا الگوی پاکی و ناوابستگی”

⭐️ جز فرا الگوی پاکی از همه چیز و ناوابستگی، هیچ الگوی ذهنی دیگری را بر خود مگیر و مگذار بر تو تحمیل شود. چه هر […]
ژانویه 14, 2024

“خداحافظ ای خدا”!

⭐️ یک معنای سلام ‌بر خدا، خداحافظی با خداست. سلام در عربی خداحافظی هم هست. پس با خدا، خداحافظی می‌کنم. او را به ذات خودش می‌سپارم […]
ژانویه 14, 2024

“یک پرسش و پاسخ”

– می‌پرسد چرا انقدر بر بی‌خواهشی و بی‌آرزویی تاکید می‌کنی؟ پاسخ می‌دهم برای اینکه خداوند هر آنچه را که نیاز دارید پیشاپیش به شما داده است. […]
ژانویه 14, 2024

“هر کالبدی از جنس خویش است”

– کالبد جسمی‌ات را آنچه می‌خوری، می‌سازد. پس بنگر که چه می‌خوری! – کالبد رؤیایی‌ات را رؤیاهایی که در سر می‌پرورانی می‌سازد. پس بنگر که چه […]
ژانویه 14, 2024

“مقدمهٔ ضروری”

⭐️ آرام‌کردن و سکوت ذهن در مراقبه، یک هدف نیست. یک وسیله و مَرکَب است. به واقع آن مقدمه‌ای واجب برای ورود به عوالم دیگر آگاهی […]
ژانویه 14, 2024

“معرفت شهودی”

⭐️ تنها یک شناخت واقعی وجود دارد و آن معرفت شهودی است. آنچه را که معرفت از نوع دانش اکتسابی گفته‌اند به واقع مقدمه‌ای برای سلوک […]