ژانویه 26, 2023

نکات قرآنی 749

“فَلَن اُکَلِّمَ الیَومَ إِنسِیِّاً” (امروز هرگز با انسانی سخن نخواهم گفت)! ⭐️ روزی می رسد که حاضر نیستی با هیچ انسانی هم‌سخن شوی. آن سالکی که […]
ژانویه 26, 2023

“فرصت زمینی”

⭐️ خداوند از میان همهٔ عوالم، زمین را بسان محیطی قرار داده تا هر کس بتواند اندیشه و گفتار و کردارش را بروز دهد. تا هر […]
ژانویه 26, 2023

“خلاقیّت”

⭐️ خلاقیّت در هستی کار نیروی مؤنث است. اگر نیروی مذکری بخواهد خلاق باشد باید در وجههٔ مؤنث‌ وجودش یعنی در تسلیم و پذیرش سکون یابد. […]
ژانویه 26, 2023

“شهود و رهایی از منطق‌های ذهنی”

⭐️ کسی با منطق‌های ذهنی به “شهود” نمی‌رسد. برای نیل به شهود باید به کنترل بیرحمانه منطق پایان داد. باید با قدرت و شجاعت از چهارچوبه‌های […]
ژانویه 26, 2023

نکات قرآنی

“اَلا اِنَّ حِزبَ الله هُم المُفلِحُونَ” (بدانید که حزب خدا همان رستگاران‌اند) – نَفْس سالک آنگاه که پاک و خالی از غیر شود و نور خدا […]
ژانویه 26, 2023

“نفی خدایان برای نیل به رهایی”

⭐️ آن زمان که بتوانی تمامی خدایان و مذاهب‌شان را همراه با تمامی کاهنان‌ فریبکارشان دور بریزی و آگاهانه نفی‌شان کنی، تازه وارد “دین خالص” شده‌ای. […]
ژانویه 26, 2023

“حکایت ازدواج و وضع خوب”!

⭐️ روزی کسی که خود اهل قرآن بود مرا پرسید؛ اگر ازدواج کنم وضعم خوب می شود یا نه؟! ناخودآگاه خنده‌ام گرفت و به او گفتم: […]
ژانویه 26, 2023

“فانی و فایده”

⭐️ حکَما گویند؛ تا چیزی فانی نشود فایده‌اش معلوم نگردد. و چه زیبا و درست گفته‌اند. مَثَل‌هایش بسیار است؛ تا طعام را نخوری و مستحیل‌اش نکنی، […]
ژانویه 26, 2023

“قدرت تفرّد”

⭐️ از آنجایی که هر چیزی در این دنیا تاوانی دارد، سالک فرزانه آگاهانه از لذت‌های آن می گذرد. او خود را اسیر چیزی نکرده و […]