“ترجمه تصویری سوره های قرآن” 

به قلم: مسعود ریاعی

ترجمه تصویری قرآن کریم

کاری از موسسه پیامبر مهر و رحمت (ص) با ترجمه روان و مشروح "مسعود ریاعی"
نام سوره#نام سوره#نام سوره#نام سوره#
نساء4آل عمران3بقره2فاتحه1
انفال8اعراف7انعام6مائده5
یوسف12هود11یونس10توبه9
نحل16حجر15ابراهیم14رعد13
طه20مریم19کهف18اسراء17
نور24مؤمنون23حج22انبیاء21
قصص28نَمل27شعرا 26فرقان25
سجده32لقمان31روم30عنکبوت29
یاسین36فاطر35سبأ34احزاب33
غافر40زمر39صاد38صافات37
دخان44زخرف43شوری42فصلت41
فتح48محمد47احقاف46جاثیه45
طور52ذاریات51ق50حجرات49
واقعه56رحمان55قمر54نجم53
ممتحنه60حشر59مجادله58حدید57
تغابن64منافقون63جمعه62صف61
قلم68ملک67تحریم66طلاق65
جن72نوح71معارج70حاقه69
انسان76قیامت75مدثر74مزمل73
عبس80نازعات79نبأ78مرسلات77
انشقاق84مطففین83انفطار82تکویر81
غاشیه88اعلی87طارق86بروج85
لیل92شمس91بلد90فجر89
علق96تین95شرح94ضحی93
عاديات100زلزال99بينه98قدر97
همزه104عصر103تكاثر102قارعه101
كوثر108ماعون107قريش106فيل105
اخلاص112مسد111نصر110كافرون109
ناس114فلق113

ویدیوی سوره ها ، در “سایت اپارات “