آوریل 4, 2021

“خروج از ذهن محدود”

☆ وقتی که دریافتی هیچ کوچکی، کوچک نیست. وقتی که دریافتی اصلاً کوچکی وجود ندارد، تو از ذهن متعارفِ محدود خروج کرده ای. مسعود ریاعی
آوریل 4, 2021

“پنجمین نیروی شگفت و اسراری”

☆ امروزه فیزیکدانانِ جدید به واسطه دستگاههای شتاب دهنده هادرونی پی برده اند که احتمالاً باید نیروی پنجمی جز آن چهار نیروی شناخته شده -گرانش و […]
آوریل 4, 2021

“اصل آرامش”

☆ من بدنبال آن نیستم که کسی را متقاعد به نظریه ای کنم، و یا باوری را بر او تحمیل کنم، و یا حتی به او […]
آوریل 4, 2021

“حجاب ذهن”

☆ ذهن بشر می تواند بدترین حجاب بین او و خداوند شود. مراقبه این حجاب را بر می دارد تا ارتباطی بی واسطه و تمام صورت […]
آوریل 4, 2021

“حدیث شب راز”

☆ در شبی اسراری، کمیل از علی (ع) پرسید: حقیقت چیست؟! علی (ع): تو را با حقیقت چکار؟! کمیل: مگر من از یاران سرّ تو نیستم؟! […]
آوریل 4, 2021

“حضور و غیاب”

☆ زندگی در ذهن یعنی غیبت از هستی واقعی. زندگی ورای ذهن یعنی حضور در هستی واقعی. مسعود ریاعی
آوریل 4, 2021

“آگاهی های نو و مدارهای جدید اِدراک”

☆ فیزیولوژیست ها گویند؛ وقتی آگاهی تغییر می کند امواج مغزی نیز تغییر می کند و متعاقب آن مدارهای ارتباطی دیگری -جز آنچه تا بحال بوده […]
مارس 22, 2021

“انواع کتاب”

☆ “کتاب”، در معنای متعارفش “نوشته” است اما هر کتاب، قلم خود، جوهر خود و صفحه ی خود را دارد. ☆ کتابی است به نام “فاتحةالکتاب”. […]
مارس 22, 2021

(دعای پیش از تحویل قرن)

☆ “اللهُمَّ فُکَّ کُلَّ اَسِیرٍ” ‍“خداوندا! همهٔ اسیران را آزاد کن” اسیران جسم، اسیران ذهن، اسیران احساسات و عواطف، اسیران فریب و دروغ، اسیران مال و […]