اکتبر 10, 2021

“ مهار تمایلات”

☆ تمایلات ما باعث می شوند که تمامی آگاهی های ما مشغول شوند. اگر تمایلات مهار شوند، آگاهی ها آزاد و هشیاری در حد اعلی خواهد […]
اکتبر 10, 2021

“هفتاد دَلوِ آب!”

☆ در تبصرة المُتعلّمین علامه حلّی آمده است؛ اگر در چاهِ آبی سگ یا خوک مرده ای باشد برای پاک شدن آب آن چاه باید چهل […]
اکتبر 9, 2021

“فهم عدالت و رحمت”

☆ عدالت، خودْ رحمت است. اینطور نیست که عدالت یک چیز باشد و رحمت چیز دیگری. آنها همچون دو دایره ی منطبق بر هم اند. عدالت […]
اکتبر 9, 2021

“تو آن می شوی که لایقش هستی”

☆ مرگ ما را می کشد اما نیست نمی کند. در این عالَم چیزی نیست نمی شود، تبدیل می شود. و بهترین تبدیل ها، شهادت در […]
اکتبر 2, 2021

“و این موت زیبا”

 ☆موت یکی از بهترین هدایای خداوند است. قدرش را بدان. با آن رفیق باش. هر لحظه بمیر و نو شو. نمی دانم اگر این مرگ نبود […]
سپتامبر 26, 2021

“روح القدس”

☆ روح القدس روح پاکی است که پاکیزه می کند و حیات ناب می بخشد. سالک با مراقبه ای تمام، خود را در معرض چنین روح […]
سپتامبر 26, 2021

“شکاف صخره و فوَران آب حیات”

☆ تیری است که از هر طرف بیندازی به هدف می‌خورد. تمام آگاهی ات را در کمان روح بگذار و آنگاه با ارتعاش هو پرتابش کن. […]
سپتامبر 26, 2021

“ره بسوی لا شریک لَهُ”

☆ هر اندیشه ای که شریک خدای لا شریک لَهُ بشود، باطل است. هر احساس و توجه ای که شریک خدای لا شریک لَهُ بشود، باطل […]
سپتامبر 26, 2021

“باور ها و ژن ها”

☆ امروزه فیزیولوژیست ها به درستی دریافته اند که باور ها بر ساختار ژنتیکی انسان تاثیرگذارند. باور های آدمی قادرند برخی ژن ها را فعال و […]