ژانویه 23, 2021

“یکسان نگریستن”

☆ اگر به هر طرف روی بگردانی و خدای را ببینی، همه چیز برایت برابر است. هیچ چیزی بر چیز دیگر رجحان ندارد. جز این نگاه، […]
ژانویه 23, 2021

“سند زدن”

☆ وقتی در آغازِ کاری می گویی “به نام خدا”، معنایش این است که آن “برای خدا”! چنین گفتنی، درست مثل سند زدن است؛ به تمثیل […]
ژانویه 23, 2021

“انسان پلی است برای گذر”

 معراج همه ی موجودات، انسان است و معراج انسان، الوهیّت است. این یعنی انسان، برزخ میان موجودات و الوهیّت است. برزخ، واسطه است. همچون پل است. […]
ژانویه 23, 2021

“انرژی به آگاهی”

   آگاهی ناب وقتی از چشمه ات می جوشد که تو توانسته باشی انرژی ات را حفظ کنی. آن با کتاب خواندن و بحث و جدل […]
ژانویه 10, 2021

“توفیق”

☆ “توفیق” داشتن یعنی هماهنگ بودن با جریان هستی. “وِفق”، همراهی و همدلی و هماهنگی است. موفقیت و توفیق از یک ریشه اند. و توفیق جز […]
ژانویه 2, 2021

“ریشه افسردگی”

☆ افسردگی وقتی عارض می شود که انسان بخواهد همه چیز را در کنترل خود داشته باشد. و چون این امری ناممکن است افسردگی هر روز […]
ژانویه 2, 2021

“اقتدار باطنی”

☆ اقتدار باطنی یعنی انجام ندادن کاری که می توانی انجام دهی! رمز و راز اقتدار در خویشتن داری است. می توانی ضربه بزنی اما نمی […]
ژانویه 2, 2021

“راه سالکان”

☆ راه سالکان از نگاه دیگران همچون کوره راهی رازآلود به نظر می رسد. ناشناخته و خلوت و اسراری. آن شبیه هیچکدام از راه های شناخته […]
ژانویه 2, 2021

“سفر های قرآنی”

☆ برخی سفر ها، سفر به آگاهی ناب است، همچون معراج. برخی سفر ها، سفر نجات است، چون سیر کشتی نوح. برخی سفر ها، سفر به […]