ژانویه 16, 2022

“حیله ای تحت عنوان “نام و ننگ”!

☆ “نام و ننگ” یک ترفند روانی است که در اکثر فرهنگها جاخوش کرده و کارکرد خودش را دارد. بر اساس چنین اصطلاحی؛ به فرد القا […]
ژانویه 16, 2022

“حلّال همهٔ مشکلات”

– “توحید” را بگیر و رهایش نکن. آن حلّال همهٔ مشکلات توست. داروی معجزه آسای توست. “یکی” اصل درمان است. “یکی” را دریاب که همان برایت […]
ژانویه 16, 2022

“نَفْس ات را رو به پایین هدایت کن”!

– برای اینکه رو به بالا روی، باید پیش از آن رو به پایین آمده باشی. راه بالا، از پایین می گذرد. از مسیر تواضع! سیر […]
ژانویه 16, 2022

نکات قرآنی 628

“اَلَیسَ مِنکُم رَجُلٌ رَشِیدٌ” (آیا در میان شما یک مرد “رشید” نیست؟!) – “رشید” رشد یافته ای است که خودش “مرشد” خودش است. او تحت ارشاد […]
ژانویه 9, 2022

نکات قرآنی 627

“وَجَدَها تَغرُبُ فِی عَینٍ حَمِئَة” (دریافت که خورشید در آبی گِل آلود غروب می کند)! ⭐️ تو باید خورشید وجودت را از این مرداب آب و […]
ژانویه 9, 2022

“یک قاعدهٔ قرآنی”

– کسانی که می گویند می خواهیم با خشونت، خشونت را از بین ببریم مثل آن است که بگویند می خواهیم با سیّئه، سیّئه را از […]
ژانویه 9, 2022

“راه شهود”

☆ “شهود” که نوعی آگاهی لطیف و نورانی است، وقتی اتفاق می افتد که گوش هایت باز باشند اما جذب صداهای بیرونی نشوند، چشمانت باز باشند […]
ژانویه 9, 2022

نکات قرآنی 626

“وَاذکُر اِسمَ رَبِّکَ وَ تَبَتَّل اِلَیهِ تَبتِیلاً” (نام ربّ ات را یاد کن و برای وصل به او، خود را از هرگونه دلبستگی رها کن)! – […]
ژانویه 9, 2022

“ پرهیز از غُلُوْ”

– قدیس سازی و خداسازی یکی از مصائبی است که متأسفانه گریبانگیر همه ادیان و فِرَق و مذاهب در طول تاریخ شده است. چه هر جریان […]