آوریل 19, 2021

“اظهار عجز”

☆ دانش برتر، رهایی دانش است. حتی یک نفر را هم نمی شناسم که بخاطر دانستگی هایش به بارگاه حق تعالی راه یافته باشد. مجوز ورود؛ […]
آوریل 18, 2021

“از نشانه های وصل”

☆ از نشانه های “وصل”، غربت است! دوری و تنهایی و بیگانگی است! و در این معنا هیچ تضاد و تناقضی وجود ندارد. آن گاه که […]
آوریل 4, 2021

“کاری که سکوت می کند”

☆ سکوت کردن یعنی با جریان هستی هماهنگ شدن. یعنی تعادل حیاتی خود را باز یافتن. وقتی تسلیم کنش های احساسی می شوی، وقتی اختیارت را […]
آوریل 4, 2021

“بارت را کم کن و بر پای خویش بایست”

☆ نجات بخش واقعی درون خود توست. تا به کی میخواهی به بیرون زل بزنی؛ “وَ فِی اَنفُسِکُم اَفَلا تُبصِرُونَ”؟! راهی نیست جز آنکه روی پای […]
آوریل 4, 2021

“انسان الهی، همچون سلولی بنیادی است”

☆ امروزه دریافته اند که سلولهای بنیادی، سلولهایی “خالی” اند! یعنی قابلیت هایی بی نام و نشان و مُهر نخورده اند! و دقیقاً از این روست […]
مارس 22, 2021

“سالک سلوک قرآنی”

☆ سالک قرآنی آن است که بر اوصاف بد خویش نهیب زند که “اِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الخائِنِین”. پس طمع را بگوید که دست و پای […]
مارس 13, 2021

“رهایی از هر تکیه گاهی، تکیه بر خداست”

☆ وقتی از همه چیز و همه کس قطع امید کنی، خدا را با تمام وجود حس خواهی کرد. اگر تا کنون خداوند را اینگونه احساس […]
مارس 13, 2021

چگونه میتواند خشن و ستمکار باشد کسی که:

☆ کسی که پیامبرش رحمتی بر همه ی جهانیان است “رَحمَةً لِلعالَمِینَ” ☆ کسی که پیامبرش دارای اخلاقی بزرگوارانه است “اِنَّک لَعَلَی خُلُقِِ عَظِیمِِ” ☆ کسی […]
مارس 6, 2021

“حکایت تاثیرات”

☆ استاد شاگردش را در بیابانی گفت: می دانی! انسان جز تحت تاثیرات عمل نمی کند. هر عمل او تحت تاثیر نیرویی است که بر او […]