اکتبر 11, 2020

“پلِ گذر از دنیا”

☆ دلیل و رهنمای تو، فقط تو را تا پای پل می برَد. خواهی بگذر خواهی نگذر. کسی با تو نمی آید. چه این پلی است […]
اکتبر 11, 2020

“این هم از جهنم ما!”

☆ روزی کسی مرا گفت: “شاید ما جای دیگری مرده ایم و اینجا جهنم است!” به او گفتم: آفرین! داری یواش یواش به حقیقت نزدیک می […]
اکتبر 4, 2020

“هرمس مُثَلَّثُ العَظَمَة”

☆ هرمس پیش از آنکه یک شخص باشد، “روح معرفت” است. برای همین در همه ی ادیان و مکاتب به اسمی مشهور است؛ در اسلام او […]
اکتبر 4, 2020

“حریّت سالکانه”

☆ اگر مقهور کسی شوی، نمی توانی سالک حق باشی. زیرا سالک حق، تنها قاهرش “حق” است. مقهور نظریه پردازی هیچ حکیم و فیلسوف و عارفی […]
اکتبر 4, 2020

“عقل اول؛ روح اعظم”

   خلیفه ی خدا “عقل” است. نور خِرَد است. عقل است که شایستگی جانشینی خدا بر زمین را دارد. این عقل است که بهترین است؛ “وَ […]
سپتامبر 26, 2020

“خدا حافظ”

   وقتی می گویی “خدا حافظ”، دگر در نوع حفاظت خدا دخالت نکن. بگذار خدا کارش را بکند. حفاظت خداوند از نوع حفاظت های ذهنی ما […]
سپتامبر 26, 2020

“ببخش و بیامرز”

☆ وقتی می گویی؛ خداوندا مرا ببخش و بیامرز -اگر میخواهی این دعایت بگیرد- ابتدا باید خود دیگران را بخشیده باشی. نمی توان با روحیه ای […]
سپتامبر 26, 2020

“خِرَد درون”

☆ نور خِرَد همان پیامبر درونی است که اطاعت از آن در راستای اطاعت از خداوند شمرده شده است. باید توجه داشت که خِرَد، ذهن نیست. […]
سپتامبر 26, 2020

“ایمانت را بر مشاهده بنا کن”

   ایمان خود را بر اقوال بنا نکن که در صحت و سقم اقوال بجامانده تردیدهای جدی بسیار است. آنها حتی اگر برخی شان صحت داشته […]