گزیده ای از آخرین مطالب

نوامبر 29, 2021

“به قلمرو خودت خوش آمدی”!

☆ تمام پیامبرانی که در قرآن ذکر شده اند و تمام ضد پیامبرانی که در آنجا مذکورند، همه در وجود خودِ تو جمع اند. آن قصه […]
نوامبر 29, 2021

“اکسیر تنهایی”

☆ اگر واقعاً می خواهی آزاد شوی و آزاد باشی، ابتدا باید به معنای واقعی کلمه “تنها” شوی. تنهایی را بفهمی. خودت باشی منهای چیزها و […]
نوامبر 29, 2021

نکات قرآنی 602

“لا تَدخُلُوا بُیُوتاً غَیرَ بُیُوتِکُم حَتَّیٰ تَستَأنِسُوا” (به خانه ای غیر از خانه های خودتان وارد نشوید مگر آنکه اجازت طلبیده باشید) معنای اول: خانه هر […]
نوامبر 29, 2021

نکات قرآنی 601

“الکاذبین” ☆ “کاذبین” را غالباً به دروغگویان ترجمه می کنند. اما این ترجمه ای ناقص و نارساست. زیرا دروغ گفتن فقط یک وجه از معنای “کاذب” […]
نوامبر 29, 2021

“طریقت هر کس، در جریان زندگی اش نهفته است”

☆ خداوند در وجود هر کس چیزی ارزشمند، و یا به تمثیل، دانه ای الهی نهاده که خود شخص باید در جریان زندگی اش آن را […]
نوامبر 28, 2021

“رهایی ات را به چیزی گره نزن”

☆ آزادیِ درونی تو وابسته به بیرون نیست. آن بیرون هر چه میخواهد باشد، و در عین حال درون تو از هر وابستگی آزاد باشد. آزادی […]
نوامبر 14, 2021

“پایان سفر”

☆ سفر خود را در این دنیا به پایان برسان تا قبل از مرگ آزاد شوی. این دنیا شهوتش همان بود که دیدی، ریاست و قدرتش […]
نوامبر 14, 2021

“خودبسته و خودرسته”

☆ خودبسته آن است که خود را به خواهش و آرزو بسته است. همواره در بند رسیدن به چیزی و جایی است. آزاد نیست و از […]
نوامبر 11, 2021

نکات قرآنی 600

 “قالُوا لَو کُنّا نَسمَعُ اَو نَعقِلُ ما کُنّا فِی اَصحابٍ السَعِیرٍ” (گفتند؛ اگر می شنیدیم و عقل مان را به کار می بستیم اکنون از دوزخیان […]

“اِحذَرهُم اَن یَفتِنُوکَ عَن بَعضِ ما اَنزَلَ اللهُ اِلَیکَ”
(از آنها دوری گزین که مبادا از برخی اصولی که خداوند بر تو نازل نموده، [با توجیهات به ظاهر حق بجانب شان] دچار فریب ات کنند!)

از شیطان صفتانی که مدام می خواهند تو را بیازمایند، حذر کن. تو بر خداوند توکل کرده ای اما اینان می خواهند توکل تو را به سُخره بگیرند. مثلاً می گویند؛ حال که توکل داری، پس چون از خانه ات خارج می شوی، دَرِ خانه ات را نبند، یا ماشین ات را قفل نکن، و یا چون به بیابان می روی هیچ آب و غذایی با خود مبر، یا حال که بیماری همه گیری شایع است، هیچ نکته بهداشتی را رعایت نکن، و…!!
سخن ایشان را گوش نکن. هرگز وارد بازی شان نشو. حفاظت کردن از چیزهایی که وظیفه ی توست، هیچ تخالف و تعارضی با توکل ندارد. اینان بدنبال مسخره کردن اند و از حقیقت توکل هیچ نمی دانند. شیطان نیز با عیسی(ع) از همین اراجیف می بافت و می گفت؛ اگر می گویی که خداوند ناجی من است پس خودت را از این صخره به پایین پرت کن! تا ببینیم تو را می گیرد یا نمی گیرد! و عیسای هوشمند جوابش این است؛ در کتاب آمده است هیچگاه خدایت را امتحان نکن! ای دوست؛ همواره از چنین اشخاص شیطان صفتی که مدام می خواهند تو را با خدا بیازمایند، و به تردید و بی ایمانی ات بکشانند، حذر کن. “اِحذَرهُم”! خدا را هیچگاه آزمایش نکن. حق بنده آزمایش خدا نیست. آزمایشگری حق خداست. هرگز در هیچ مرحله از سلوک به چنین وادی خطرناکی وارد مشو. پس توکل کن، از صمیم قلب هم توکل کن، و در عین حال وظایفت را نیز خردمندانه و به بهترین وجه به انجام برسان. در هر کاری که وارد می شوی، بی عیب و نقص باش.

بر گرفته از مجموعه نکات قرآنی

مسعود ریاعی

آخرین مطالب گونه گون

نوامبر 29, 2021

“مِلاک جهل، شرطی شدگی است”

☆ جاهل است آن که از شرطی شدگی هایش بی خبر است، و لو دهها مدرک تحصیلی داشته باشد. و جاهل نیست آن که بر شرطی […]
نوامبر 29, 2021

“نه اینم و نه آن”

☆ من نه عالِم دینی ام، نه راهبر مذهبی ام، نه واعظ اخلاقی ام، نه استاد معنوی ام، نه معلم باطنی ام، نه عارف و صوفی […]
نوامبر 29, 2021

“عالَم یک علامت است”

☆ عالَم به معنای علامت است. و علامت چیزی است که تو را به چیز دیگری ارجاع می دهد. کل عالَم، علامتِ وجود یک نیروی خلّاق […]
نوامبر 29, 2021

“توفیق کار نیک”

☆ کار نیک کردن توفیق می خواهد. هر کسی موفق به کار نیک نمی شود. کار نیک، یک هدیهٔ الهی است. توفیقش از بالا اِعطا می […]
نوامبر 29, 2021

“بر طریقت زندگی بخشی”

☆ مرد آن است که با “نام خدا”، کسی را زنده کند. و الّا به “نام خدا” کشتن، کار هر قصابی می تواند باشد. ای دوست، […]
نوامبر 29, 2021

“مشاور راستگو”

☆ پذیرش فهیمانهٔ مرگ به معنای مردن نیست. آن یک هشیاری تمام است. زیرا مرگ واقعیتی در دل زندگی است. این لحظه رفت و لحظه ای […]

محصولات

مقالات تصویری

mr2