گزیده ای از آخرین مطالب

نوامبر 22, 2020

“در باب احادیث ساختگی”

☆ … از دیگر جعل کنندگان احادیث، نوح بن ابی مریم متوفی ۱۷۳ هجری است. این شخص در یک فقره فقط ۱۱۴ حدیث ساختگی به عدد […]
نوامبر 22, 2020

“نظم و انضباط از نگاه سالکان”

   نظم و انضباط برای مردم عادی به معنای هر چیزی را سر جایش گذاشتن و به وقت رفتن و به وقت آمدن و از این […]
نوامبر 14, 2020

“عذاب رحمن!”

☆ روزی کسی مرا پرسید: خدای “رحمن” چگونه می تواند عذاب کند که قرآن می گوید؛ “عَذابَُ مِنَ الرَّحمن”، حال آنکه نام او “رحمن” است و […]
نوامبر 8, 2020

“بخشش یعنی گسترش وجود”

   یقین بدان که به اندازه ی بخشش ات، در هستی وجود خواهی داشت. حضور زنده ی تو، به میزان بخشندگی توست. هر کس به همان […]
نوامبر 8, 2020

خدای اسطوره ای “فاما/Fama”

  در میان خدایان یونان باستان، خدایی است به نام “فاما”/ Fama. این خدای اسطوره ای مظهر شایعه و خبرپراکنی است. به واقع پیام رسان زئوس […]
نوامبر 8, 2020

“اسم حقیقی ات را دریاب”

    اسم حقیقی خود را یافتن، کارِ خود را در هستی دانستن و نقش حقیقی خود را پیدا کردن است. برای یافتن نام خودت، باید […]
نوامبر 8, 2020

“ذکر با وِرد فرق دارد”

  ذکر، یک عمل است. کار است. ذکر، وِرد نیست. وِرد، گفتن پی در پی یک واژه است. اما ذکر، به جریان انداختن یک مفهوم متعالی […]
نوامبر 1, 2020

“تواضع در برابر حق، اقتدار می آورد”

  آدمی هر چه به خدا نزدیکتر شود، متواضع تر می گردد. آنان که خود را بزرگ می پندارند و بدنبال بزرگی اند، دورترین افراد از […]
نوامبر 1, 2020

“ذهن شفاف”

☆ روزی کسی از سر صدق گفت: چه کنم که محتویات ذهنم را عوض کنم؟! به او گفتم: عوض کردن؟! عوض کردن دیگر چه صیغه ای […]

“اَزِفَتِ الاَزِفَةُ”
(نزدیک شدنی، نزدیک شده است!)

آن چه نزدیک می شود، آشکاری حقیقت است. همان روزی است که اسرار بر مَلا می شوند و هر کس دستاورد خویش را خواهد دید. در آن روز ظالمان و خورندگان حق مردمان، بد جایگاهی خواهند داشت. روزی که بسیار نزدیک است و بطور ناگهانی و غیر قابل تصور، فراگیر می شود.

بر گرفته از مجموعه نکات قرآنی
مسعود ریاعی

آخرین مطالب گونه گون

نوامبر 22, 2020

“پیرو راه، راهِ پیرو”

☆ در سلوک، ابتدا تو پیرو راه هستی، اما روزی خواهد آمد که راه، پیروِ تو خواهد شد! وقتی “حقیقت” تو را بپذیرد، از آن پس؛ […]
نوامبر 22, 2020

“اشارات و نشانه ها”

☆ وقتی جهان تعطیل می شود معنایش این است که از نگاه آسمان ادامه روند زندگی پیشین مورد تایید نیست و بشر باید تغییرات اساسی در […]
نوامبر 22, 2020

“خودبزرگ بینی”

☆ خودبزرگ بینی برای سالکان زهری کشنده است. در طی طریق ممکن است به هر سالکی، کرامت یا معرفتی خاص داده شود و او خیال کند […]
نوامبر 22, 2020

“اولین و مهمترین”

☆ گندزدایی از ذهن اولین و مهمترین کاری است که انسان امروز باید آن را جدی بگیرد. سالک تا از این حمام عبور نکند هیچ حقیقت […]
نوامبر 22, 2020

“خودش را دوست داشته باش”

☆ اگر کسی را دوست داری، خودش را دوست داشته باش، نه تصوّراتی را که از او در ذهن داری. خود شخص مهمتر است یا تصوّرات […]
نوامبر 22, 2020

“خوشبختی در عَدَمَین نباشد”

☆ آن خوشبختی که همیشه فرداست و هیچوقت امروز نیست، یک فریب کهنه است. محال است خوشبختیِ واقعی بیرون از حال باشد. این ناممکن است. زیرا […]

محصولات

مقالات تصویری

mr2