گزیده ای از آخرین مطالب

ژانویه 10, 2021

“توفیق”

☆ “توفیق” داشتن یعنی هماهنگ بودن با جریان هستی. “وِفق”، همراهی و همدلی و هماهنگی است. موفقیت و توفیق از یک ریشه اند. و توفیق جز […]
ژانویه 2, 2021

“ریشه افسردگی”

☆ افسردگی وقتی عارض می شود که انسان بخواهد همه چیز را در کنترل خود داشته باشد. و چون این امری ناممکن است افسردگی هر روز […]
ژانویه 2, 2021

“اقتدار باطنی”

☆ اقتدار باطنی یعنی انجام ندادن کاری که می توانی انجام دهی! رمز و راز اقتدار در خویشتن داری است. می توانی ضربه بزنی اما نمی […]
ژانویه 2, 2021

“راه سالکان”

☆ راه سالکان از نگاه دیگران همچون کوره راهی رازآلود به نظر می رسد. ناشناخته و خلوت و اسراری. آن شبیه هیچکدام از راه های شناخته […]
ژانویه 2, 2021

“سفر های قرآنی”

☆ برخی سفر ها، سفر به آگاهی ناب است، همچون معراج. برخی سفر ها، سفر نجات است، چون سیر کشتی نوح. برخی سفر ها، سفر به […]
ژانویه 2, 2021

“به طعامت بنگر”

☆ هر طعامی را بخوری، اتفاقی متناسب با همان طعام برایت می افتد. هر غذایی حامل اتفاقی انرژیایی و رمزآلود است. پس به آنچه می خوری […]
دسامبر 20, 2020

“رابطه ی عشق و آگاهی”

با عشق می توان آگاهی صید کرد. هر چه بیشتر به هستی عشق بورزی، آگاهی بیشتری به دست خواهی آورد و هر چه آگاهی بیشتری به […]
دسامبر 20, 2020

“دعایی اینچنین”

   انقدر در دعاهایت به خدا چیز یاد نده! لازم نیست به خدا خط بدهی! نگو که این را می خواهم و آن را نمی خواهم! […]
دسامبر 20, 2020

“خلاصی از سر و صداهای ذهن”

   در سَرِ انسانِ سالم کسی حرف نمی زند. نباید بزند. برخی در سرشان غوغاست. پر از سر و صدا و حرف است. و بدتر از […]

“و بَشِّرِ المُخبِتِینَ”
(و بشارت ده خاموش شدگان را!)

“اِخبات” نرمی و خاموشی است. خاموشیِ آتشِ خواهش ها و فروکش کردن نار طبیعت بشری و خلاص شدن از نفس اماره ی آتشین است. مُخبِت کسی است که در وادی تسلیم، آرام گرفته و خاموش و متواضع گشته و از بند ماسوای حق رها شده است. چنین کسی از قالب های سخت ذهنی، از عواطف و هیجانات کور مخرّب، و از رسومات بازدارنده ی بشری خلاص شده و اکنون در فطرت الهی خویش، ساکن و آرام و متواضع گشته است.
و بشارتِ مُخبِت، رهایی اوست. چه آن کس که بتواند از شبکه ی آتشین خواستن ها و داشتن ها به نیکی عبور کند و از اتاقک ذهنِ پر خواهشش “مُخلَص” به در آید، پاداشش همین است. نشانه ی بارز “مُخبِتِین”، بی خواهشی و بی آرزویی است. جز این باشد، یعنی هنوز خاموش نیست. بدان که مقام رهایی و حریّت، از آنِ “مُخبِتِین” و بشارت شادی بخش شان است.

بر گرفته از مجموعه نکات قرآنی

مسعود ریاعی

آخرین مطالب گونه گون

ژانویه 10, 2021

“عقل و عشق”

☆ عقل و عشق در ذات خود، دو چیز مجزا نیستند. عقل محض همان عشق محض است. مسعود ریاعی
ژانویه 10, 2021

“و آنگاه رسیده ای”

☆ اگر بخواهی برسی، نمی رسی. دورتر می شوی. رسیدن را رها کن، رسیده ای. زیرا حقیقتی که در جستجویش هستی جایی نرفته است. هرگز جایی […]
ژانویه 10, 2021

” ا ” ، “و ” ، “م”

☆ وجه تمایز میان عاشق و معشوق، یک “اوم” است. آنچه آنها زیاده بر “عشق” دارند همین سه حرف است. بقیه حروف شان مشترک است. “ا” […]
ژانویه 10, 2021

“روی سوی ذات یگانه ی جاودان”

☆ در فراتر از کرد و ناکرد، در فراتر از درست و نادرست، در فراتر از ادراک و ناادراک، در فراتر از چه می شود و […]
ژانویه 10, 2021

“خوب” و “خوشایند”

☆ خوبی و خوشایندی دو چیز متفاوتند. چیزهایی خوبند اما خوشایند نیستند. چیزهایی خوشایندند اما خوب نیستند. سالک فریب جلوه آرایی های نفس را نمی خورد. […]
ژانویه 10, 2021

“فردیّت”

☆ ما زمانی که “فرد” شویم، به آستان الوهیّت خویش راه می یابیم. اکنون فرد نیستیم، جزء جزء ایم، اندیشه و روان مان تکه تکه است. […]

محصولات

مقالات تصویری

mr2