گزیده ای از آخرین مطالب

سپتامبر 19, 2021

“ربّ همراه”

☆ من تنها تسلیم پروردگار خودم هستم. پروردگاری که در قلب خودم است. با من است. پروردگارم چیزی جدا نیست. در دوردست نیست. من نمی توانم […]
سپتامبر 19, 2021

نکات قرآنی 583

“وَ أَلقِ ما فِی یَمِینِکَ” (آنچه در دست داری فرو افکن!) ☆ وقتی در حضور خدایی، وقتی با خدایی، پس هر آنچه در دست داری را […]
سپتامبر 19, 2021

“قُدسُ الاَقداس”

☆ قدس الاقداس پاکترین نقطه ی معبد درون است. آن برترین و ناب ترین کیفیت هستی است. کیفیتی اسراری، بی تعریف و بی حدود. آن سر […]
سپتامبر 3, 2021

“حُرّ ئیل” (خدای آزاد)

☆ “ئیل” پسوندی عام به معنای خداست. از این کلمه هم در قرآن و هم در کتب مقدس بسیار استفاده شده است. جبرئیل و میکائیل و […]
سپتامبر 3, 2021

“در شهر خود بودن”

☆ هر کس باید در شهر خود باشد. در شهر خود ریشه بدوانَد و در شهر خود رشد و نمو کند. مراد از شهر خود، فطرت […]
آگوست 28, 2021

“حکایت عقاب و مار”

☆ هر سالکی در وجودش یک عقاب دارد و یک مار. عقابش آسمان وجودش را می شکافد و مارش در زمین اش می خزد. یکی خواهان […]
آگوست 28, 2021

نکات قرآنی 582

“اَلَّذِی قَدَّرَ فَهَدیٰ” (آن که تقدیر کرد و سپس هدایت نمود) تقدیر، اندازه معین کردن است. میزان برخورداری از وجود را تعیین کردن است. نکته قابل […]
آگوست 28, 2021

“روی پای خود ایستادن”

☆ غایت سلوک، روی پای خود ایستادن است. آنگاه که تمام داربست های ذهنی را از دور و برت بردارند، یعنی تو به خودیت خود واصِل […]
آگوست 22, 2021

“زبان حَیّ”

☆ اگر می خواهی با “حَیّ” رابطه ای زنده و مستقیم داشته باشی، باید زبان “حَیّ” را بیاموزی. زبان حیّ زبانی زنده است. هیچ واژه ی […]

“اِحذَرهُم اَن یَفتِنُوکَ عَن بَعضِ ما اَنزَلَ اللهُ اِلَیکَ”
(از آنها دوری گزین که مبادا از برخی اصولی که خداوند بر تو نازل نموده، [با توجیهات به ظاهر حق بجانب شان] دچار فریب ات کنند!)

از شیطان صفتانی که مدام می خواهند تو را بیازمایند، حذر کن. تو بر خداوند توکل کرده ای اما اینان می خواهند توکل تو را به سُخره بگیرند. مثلاً می گویند؛ حال که توکل داری، پس چون از خانه ات خارج می شوی، دَرِ خانه ات را نبند، یا ماشین ات را قفل نکن، و یا چون به بیابان می روی هیچ آب و غذایی با خود مبر، یا حال که بیماری همه گیری شایع است، هیچ نکته بهداشتی را رعایت نکن، و…!!
سخن ایشان را گوش نکن. هرگز وارد بازی شان نشو. حفاظت کردن از چیزهایی که وظیفه ی توست، هیچ تخالف و تعارضی با توکل ندارد. اینان بدنبال مسخره کردن اند و از حقیقت توکل هیچ نمی دانند. شیطان نیز با عیسی(ع) از همین اراجیف می بافت و می گفت؛ اگر می گویی که خداوند ناجی من است پس خودت را از این صخره به پایین پرت کن! تا ببینیم تو را می گیرد یا نمی گیرد! و عیسای هوشمند جوابش این است؛ در کتاب آمده است هیچگاه خدایت را امتحان نکن! ای دوست؛ همواره از چنین اشخاص شیطان صفتی که مدام می خواهند تو را با خدا بیازمایند، و به تردید و بی ایمانی ات بکشانند، حذر کن. “اِحذَرهُم”! خدا را هیچگاه آزمایش نکن. حق بنده آزمایش خدا نیست. آزمایشگری حق خداست. هرگز در هیچ مرحله از سلوک به چنین وادی خطرناکی وارد مشو. پس توکل کن، از صمیم قلب هم توکل کن، و در عین حال وظایفت را نیز خردمندانه و به بهترین وجه به انجام برسان. در هر کاری که وارد می شوی، بی عیب و نقص باش.

بر گرفته از مجموعه نکات قرآنی

مسعود ریاعی

آخرین مطالب گونه گون

سپتامبر 19, 2021

“راه پاک، وصل پاک”

☆ مهمترین و اصلی ترین وظیفه ی سالک آن است که گام به گام و مرحله به مرحله روح و روان خود را از تمامی تعلقات […]
سپتامبر 19, 2021

“حجاب اندر حجاب”

☆ همه چیز حجاب است. هر آنچه دیده می شود، حجاب است. نادیده نیز حجاب است. دیده و نادیده هر دو حجاب است. حتی خود خدا […]
سپتامبر 19, 2021

“رحمت بی ترحم”

☆ معلم واقعی کسی است که گاه با کمک نکردن، کمک ات می کند! این کمک نکردن آگاهانه، کمک کردن واقعی است. زیرا قرار است نیروهای […]
آگوست 28, 2021

“ مشاهده”

☆ در قاموس سلوک، “مشاهده کننده” آن نیست که اسرار دیگران را مشاهده کند و یا در امور شخصی شان سرَک بکشد. این نوعی دزدی است. […]
آگوست 28, 2021

“هماهنگی با نظم طبیعت”

☆ هماهنگ بودن با نظم طبیعت به معنای آن نیست که طبیعت پرستی. بلکه به مفهوم حرمت نهادن به آفرینش خدا و ارج نهادن به بستری […]
آگوست 22, 2021

“دو واژه روح و عقل”

☆ روح، روان است. یعنی جریان دارد. چون باد می وزد. رهاست. عقل، در بند است. بسته به جایی و بر پایه ای استوار است. عقال، […]

محصولات

مقالات تصویری

mr2