گزیده ای از آخرین مطالب

ژوئن 17, 2021

“اسم جلاله دافع”

☆ “حق” نیاز به دفاع ندارد. “حق” نیازمند دفاع هیچکس نیست. زیرا حق، هستیِ تثبیت شده است. خود خداست. آنان که با حرارت می گویند می […]
ژوئن 13, 2021

“تمثیل خانه نورانی”

☆ بزرگان گفته اند؛ تو را خانه ای است حقیقی، به شکل مکعب. تو آن را با سلوکت می سازی. این خانه شش وجه دارد و […]
ژوئن 8, 2021

“نفی خدایان موهوم”

☆ تو به خدای یگانه، به حقیقت محض و وحدت بخش نمی رسی، مگر آنکه خدایان موهوم را از ذهن و دلت بیرون انداخته باشی. و […]
می 31, 2021

“مَربُوب شیطان”

☆ در برخی حکایتهای گنوسی (معرفت باطنی) اشاره است که چون شیطان دید آدمیانی که توسط خدا خلق شده اند، نافرمان و عهدشکن و فراموشکارند، برای […]
می 29, 2021

“سوژه نجات دنیا!”

☆ چیزی به نام نجات دنیا وجود ندارد. فریب نخور. دنیا همیشه همین بوده که هست. دنیا قرار نیست که نجات پیدا کند. آن برچیده شدنی […]
می 29, 2021

“در باره مکان”

☆ اغلب فکر می کنند که این فقط معنا و مفهوم “زمان” است که سخت و پیچیده است. اینطور نیست. “مکان” نیز همچون “زمان” دارای زوایای […]
می 24, 2021

“از اینان حذر کن!”

☆ امروزه روانشناسیِ های عوام پسند، سم مهلک جان مردمان گشته اند. از اینان حذر کن. بدان که امروزه کتابها و جلسات و سمینارهایی با موضوعیت […]
می 19, 2021

“روح و عقل”

☆ برخی پنداشته اند که روح همان عقل است. خیر، اینطور نیست. اینها دو لغت برای بیان دو کیفیت از آگاهی اند. به تمثیل؛ دو روی […]
می 11, 2021

“هم زمانی، چیزی و هم عصری، چیز دیگریست”

☆ “هم زمانی” با “هم عصری” به معنای یکسان نیست. تو با پدیده های موجود جهان، با دیگرانی که در این قرن اند، هم عصری اما […]

“اِقرَأ کِتابَکَ”
(بخوان کتابت را!)

 این کتاب، کتابی کاغذی نیست. کسی در آنجا کتاب کاغذی نمی خواند! کتاب ما، مجموعه احساسات و اندیشه ها و عملکردهای ماست. ما این کتاب را زندگی می کنیم. منتها اینبار که “امر” آمده، بی پرده و با چشمانی باز. باری آنها را در حماقت و تاریکی تجربه کردیم، لکن اینبار مروری است زنده، با چشم حقیقت بین. چشمی تیز بین “بَصَرُکَ الیَومَ حَدِید”! اگر کتابت ناجور و ناپسند است، مگذار کار به خواندن دوباره برسد! پس از هم اکنون تا فرصتی باقیست کتاب زندگی ات را نیک کن، تا گاه مرور دوباره به رنج و مشقت نیفتی! از پلیدی ها هجرت کن، احساسات و اندیشه هایت را پاکیزه کن، نگاهت را بی قضاوت کن، نفرت را از سینه بیرون و محبت را بجایش بنشان. اگر اوراقی از کتابت آلوده است، نگران نباش. تو میتوانی به لطف پروردگارت از همینجا آن اوراق را محو کنی “یَمحُو اللهُ ما یَشاءُ”، و حتی میتوانی آنها را به چیز نیک دیگری تبدیل نمایی “یُبَدِّلُ اللهُ سَیِّئاتِهِم حَسَناتِِ”! پس با عشق و تسلیم، با مهربانی و بخشندگی، دست اندرکار اصلاح اوراق کتابت شو. و آخرش را نیک و خیر بنویس! ای دوست، معنای باطنی “بخوان کتابت را” یعنی آن را زندگی کن! دریاب نکته را! این خواندن، خواندنی زنده است، حرّافی نیست. خواندنی همسو با جریان حیات است. این خواندن چیزی شبیه زندگی دوباره است. پس خودت، از هم اکنون بخوان. مرورش کن. و آن صفحاتی را که نمی پسندی، با عمل صالح محو کن و یا حتی به بهترین نیکی ها تبدیلش نما! چه این کتاب زنده، تا وقتی هنوز بر روی زمینی، خاصیت انعطاف و جابجایی بسیار دارد!

بر گرفته از مجموعه نکات قرآنی

مسعود ریاعی

آخرین مطالب گونه گون

ژوئن 17, 2021

“حیات واقعی”

☆ آزادی مطلق همان آگاهی مطلق است. من هیچ تمایزی بین این دو قائل نیستم. خداوند از آن رو آگاه مطلق است که آزاد مطلق است. […]
ژوئن 17, 2021

“خوش بینی یا بدبینی؟!

☆ برخی در زندگی طرفدار “خوش بین” بودن اند و برخی طرفدار “بدبین” بودن. برخی می گویند خوش بین بودن باعث آرامش و سلامت و شادابی […]
ژوئن 7, 2021

“معنای بازگشت”

☆ بازگشت به خدا، به معنای بازگشت به زمان های دور نیست. آن حتی بازگشت به جایی و مکانی دیگر معنا نمی دهد. بازگشت به خدا، […]
می 29, 2021

“نشانه ی ایمان و حقیقت”

☆ “ایمان از عشق صادر می شود و حقیقت از خیر”. ایمانی که خالی از عشق باشد ایمان نیست. همچنانکه حقیقتی که خیری در آن نباشد […]
می 23, 2021

“ادراک و آگاهی”

☆ ادراک و آگاهی دو وجه مؤنث و مذکر وجود توست. با ادراک دریافت می کنی و با آگاهی می بخشی. یکی گیرنده هست و دیگری […]
می 23, 2021

“گوهر یگانگی”

☆ تو با “یگانگی” است که خالصانه می توانی عشق بورزی و مخلوقات خدا را دوست داشته باشی. با دوگانگی ها و چندگانگی ها، به تضادی […]

محصولات

مقالات تصویری

mr2