گزیده ای از آخرین مطالب

مارس 6, 2021

“حکایت تاثیرات”

☆ استاد شاگردش را در بیابانی گفت: می دانی! انسان جز تحت تاثیرات عمل نمی کند. هر عمل او تحت تاثیر نیرویی است که بر او […]
مارس 6, 2021

“خالی شدگان را بیاب!”

☆ فرمول عجیبی دارد این نزول و صعود! روح هنگام نزول، مرحله به مرحله سنگین تر می شود، پر از دانستگی و انواع علوم می گردد. […]
مارس 6, 2021

“اکسیر پاکی”

☆ هیچ چیز همچون پاکی اِعجاز نمی کند. اکسیر شگفتی است این پاکی. اگر ذهن تو پاک باشد هر آری گفتن و یا نه گفتنش درست […]
مارس 6, 2021

“مدارا کردن با فهم لایه های آگاهی”

☆ خداوند “القاء” می کند و انسان “تلّقی”. و از آنجا که این القاءات آسمانی است و آسمانها یا همان لایه های آگاهی، هفت گانه اند، […]
فوریه 22, 2021

“فرق فکر با تفکر!”

☆ در علوم باطنی “فکر کردن” یک چیز است و “تفکر” چیز دیگریست. این دو با هم فرق دارند. قرآن دعوت به تفکر می کند و […]
فوریه 22, 2021

“محو انرژی های تاریک و مخرب”

☆ بر اساس نظریه ای، آنچه را که غول و جن و دیو و امثالهم می دانند، انرژی های منفی خود انسانهاست. این انرژی ها هم […]
فوریه 22, 2021

“و اما انواع لذّات”

☆ لذتی است شَهَوی. آن را منبعث از نفس بهیمی(چهارپایان) دانند و همواره در اندیشه خور و خواب و نکاح دلخواه است. لذتی است غضبی. آن […]
فوریه 22, 2021

“تحویل آگاهی به گاه مرگ”

☆ از منظری می توان گفت که بشر بین دو جهان موازی؛ یعنی مابین جهان دانش ذهنی و جهان حیات عینی قرار دارد. (این دو جهان […]
فوریه 14, 2021

“فراتر از بیداری و خواب”

☆ مرتبه ای است فراتر از بیداری و خواب. و آن “آگاهی” است. بیداری متضاد خواب است. اما آگاهی متضاد هیچ کدام نیست. آن همیشه و […]

“وَ اَعِدُّوا لَهُم مَااستَطَعتُم مِن قُوَّةِِ”
(و مهیّا کنید برایشان آنچه در امکان و توان دارید!)

برخی مفسرین در فهم این آیه شریفه صرفاً بر این وجه رفته اند که یعنی؛ بروید بدنبال قدرت دنیوی و خود را به انواع تسلیحات رعب آور دنیا مجهز کنید. حال آنکه حقیقت این آیه شریفه عمیق تر، و در ارتباطی معنوی با آخرت و جهان پس از مرگ است. آنگاه که عملکرد بدمان، ظلم ها و خطاهایمان، تجسم یابند و چون سایه ها و اشباحی بی رحم تعقیب مان کنند، و ما هیچ توان و توشه ای در مقابله با آنها نداشته باشیم، مقهور و منکوب تاریکی خواهیم شد. چه آخرت دار عمل نیست، اینجا دار عمل است. آخرت را دار حساب گویند. فلذا ما باید با نیّات و اعمال خیر مان از همینجا توشه و توان بر گیریم، باید از همینجا خود را مجهز به نیروی تقوا و آراسته به نور توحید کنیم. راهی در پیش است که نیاز به توان و توشه ای مناسب دارد. و هیچ اسبی تیز تک تر از تقوا نیست، هیچ زره ای بهتر از “لباسُ التَّقوی” نیست، و هیچ قوّه ای قدرتمند تر از توحید، دشمنان کمال آدمی را فراری نمی دهد. این قدرتِ نور الهی قلب ماست که تاریکی های آنسو را روشن می کند و لشکریان وسوسه را می تارانَد. سلاح اصلی مومن، نیایشِ در وصل اوست. “الدُّعا سِلاحُ المُؤمِن”. دقت کن! این به آن معنا نیست که در دنیا در برابر باطل باید ضعیف بود و یا ضعیف عمل کرد. بلکه بدان معناست که پیش از هر چیز باید “نور خیر” را به درون کشید و خود را به آن مجهز نمود. نور زنده و نجات بخش که نباشد هر تمهیدی برای حفظ خود باطل و ناکارآمد است. و باز دقت کن، در ادامه این آیه سخن تیغ و شمشیر و سرنیزه و امثالهم نیست، سخن از اسب است که خود نماد “خیر” است، نماد شکوه و عظمت و راهواری است. اسب در هر جای قرآن که بدان اشاره شده است به همین معانی است. این آیه ترویج خشونت نیست. تبیین عظمت روحی و اقتدار باطنی است. و چنین عظمت و شکوهی است که تاریکی ها را در هر عالَمی می تارانَد و سالک را می رهانَد.

بر گرفته از مجموعه نکات قرآنی

مسعود ریاعی

آخرین مطالب گونه گون

مارس 6, 2021

“خیر، خالی از نفرت و خشونت است”

☆ نفرت و کینه، خوب و بد ندارد، همه اش بد است. خشم و خشونت، خوب و بد ندارد، همه اش بد است. ما چیزی تحت […]
مارس 6, 2021

“صدق و نجات”

☆ بزک کردن آراء و نظریات باعث نجات نمی شود. هیچوقت نشده است. این صداقت با خویشتن خویش است که باعث نجات است. آن که با […]
مارس 6, 2021

“این بار سنگین!”

☆ ما مدام مرده ی خویش را حمل می کنیم. گذشته ی خود را. ذهن های ما تبدیل به ماشین های نعش کشی شده است. پس […]
مارس 6, 2021

“در راه خود باش”

☆ گاه احساس می کنی که همه ترکت کرده اند و تنها در راه خود می روی. خوف نکن و نترس. به راهت ادامه بده که […]
مارس 6, 2021

“حقیقت خود”

☆ خوشا بحال آن کس که خودِ حقیقی اش را بیابد اگرچه چیزهای بسیاری از دست بدهد. و چیزی از دست نمی دهد زیرا آن که […]
مارس 6, 2021

از نیایش های امام علی (ع):

☆ خدای من! مرا این ارجمندی بس که بنده ی تو باشم و این سرافرازی بس که پروردگار من تو باشی تو همانگونه هستی که من […]

محصولات

مقالات تصویری

mr2