گزیده ای از آخرین مطالب

سپتامبر 20, 2020

نکات قرآنی بخش دهم

501- “قالَ لَن تَرانِی و لکِن انظُر اِلَی الجَبَل” (گفت؛ مرا هرگز نبینی، و اما به آن کوه نگاه کن!) کدام کوه؟! چه کوهی؟! مگر این ربّ […]
سپتامبر 6, 2020

“مهم دوست داشتن توست”

    وقتی من یک گل را دوست داشته باشم، در این فکر فرو نمی روم که آیا آن گل نیز مرا دوست دارد یا ندارد. […]
آگوست 29, 2020

“اقتدار یعنی بی خشونتی”

☆ آن که اقتدار دارد، نرم خو و مداراکننده است. زیرا وقتی اقتدار هست نیازی به خشونت نیست. اما آن که اقتدار ندارد، خشن است. زیرا […]
آگوست 29, 2020

“بی سَری!”

☆ خداوند تاج عزتش را بر سری میگذارد که خالی از خواهش و آرزوست. سر خالی، سری است که تسلیم محض است. از دانستگی ها و […]
آگوست 23, 2020

“نور در تاریکی”

   می گفت وقتی ذهنم را خاموش می کنم، گویی به تاریکی فرو میروم… گفتم: “نور” همانجاست. نور در همان تاریکی است. همچنانکه آب حیات در […]
آگوست 23, 2020

“ایدئولوژی و آزادی”

☆ وقایع تاریخ بشر اثبات کرده است که ایدئولوژی با آزادی جمع نمی شود. هیچگاه نشده است. مرادم از آزادی بی بند و باری و بی […]
آگوست 23, 2020

“فراشناختِ فرادست”

☆ از منظر فرزانگان؛ اثبات وجود خدا، انکار خداست! کسانی که در اثبات خدا سخن سرایی می کنند و کتاب می نویسند، نمی دانند که دارند […]
آگوست 23, 2020

“بهشتی از جنس معرفت”

☆ میوه ی درخت معرفت را بخور و نترس. بگذار از آن بهشت باید و نباید بیرونت کنند. بهشتی که جای امر و نهی باشد بهشت […]
آگوست 23, 2020

“اموال غیر ضروری، آزاردهنده اند”

☆ هر شیئی را که به خانه می بری، به همان اندازه از روح و روان سازندگان و تاثیرگذراندگان بر آن را نیز به خانه ات […]

“اَزِفَتِ الاَزِفَةُ”
(نزدیک شدنی، نزدیک شده است!)

آن چه نزدیک می شود، آشکاری حقیقت است. همان روزی است که اسرار بر مَلا می شوند و هر کس دستاورد خویش را خواهد دید. در آن روز ظالمان و خورندگان حق مردمان، بد جایگاهی خواهند داشت. روزی که بسیار نزدیک است و بطور ناگهانی و غیر قابل تصور، فراگیر می شود.

بر گرفته از مجموعه نکات قرآنی
مسعود ریاعی

آخرین مطالب گونه گون

سپتامبر 6, 2020

“رهایی با توقف”

☆ بسیاری گویند؛ زندگی در “اینجا” و “اکنون”، رهایی است. بسیار خوب، این عالی است، اما اَعلی نیست. تمام نیست. زیرا “اینجا” هنوز جا هست و […]
سپتامبر 6, 2020

“نگاهی نو”

سالکِ مشاهده گر، هر لحظه نگاهش را نو می کند زیرا آفرینش خدا هر لحظه نو می شود. آن که نتواند نگاه خود را از ذهنیات […]
سپتامبر 6, 2020

“منشأ شبهات”

☆ شبهه وقتی ایجاد می شود که مطلب حقی را بیجا بکار برند. منشأ شبهات همین نابجا بکار بردن حقایق است. “کَلِمةُ الحَقّ یُرادُ بِهَا الباطِل”. […]
سپتامبر 6, 2020

“واقعی تر”

☆ “من مشاهده می کنم پس هستم” به مراتب واقعی تر و اصیل تر و معقول تر است از “من فکر می کنم پس هستم”. این […]
سپتامبر 6, 2020

“از نشانه های تعالی شعور”

☆ وجود قوانین و مقررات و خط کشی های فراوان در زندگی، لزوماً به معنای رشد و تعالی نیست، بلکه در بیشتر مواقع حاکی از عدم […]
سپتامبر 6, 2020

“غذای روح”

“معرفت”، غذای روح است، مگذار که نفس، آن را از تو بدزدد. اگر بتوانی غذای روح را سالم به او برسانی، یک سالک تمامی. نشانه ی […]

محصولات

مقالات تصویری

mr2