گزیده ای از آخرین مطالب

می 11, 2021

“هم زمانی، چیزی و هم عصری، چیز دیگریست”

☆ “هم زمانی” با “هم عصری” به معنای یکسان نیست. تو با پدیده های موجود جهان، با دیگرانی که در این قرن اند، هم عصری اما […]
می 2, 2021

نکات قرآنی بخش دهم

501- “قالَ لَن تَرانِی و لکِن انظُر اِلَی الجَبَل” (گفت؛ مرا هرگز نبینی، و اما به آن کوه نگاه کن!) کدام کوه؟! چه کوهی؟! مگر این ربّ […]
آوریل 19, 2021

“اظهار عجز”

☆ دانش برتر، رهایی دانش است. حتی یک نفر را هم نمی شناسم که بخاطر دانستگی هایش به بارگاه حق تعالی راه یافته باشد. مجوز ورود؛ […]
آوریل 18, 2021

“از نشانه های وصل”

☆ از نشانه های “وصل”، غربت است! دوری و تنهایی و بیگانگی است! و در این معنا هیچ تضاد و تناقضی وجود ندارد. آن گاه که […]
آوریل 4, 2021

“کاری که سکوت می کند”

☆ سکوت کردن یعنی با جریان هستی هماهنگ شدن. یعنی تعادل حیاتی خود را باز یافتن. وقتی تسلیم کنش های احساسی می شوی، وقتی اختیارت را […]
آوریل 4, 2021

“بارت را کم کن و بر پای خویش بایست”

☆ نجات بخش واقعی درون خود توست. تا به کی میخواهی به بیرون زل بزنی؛ “وَ فِی اَنفُسِکُم اَفَلا تُبصِرُونَ”؟! راهی نیست جز آنکه روی پای […]
آوریل 4, 2021

“انسان الهی، همچون سلولی بنیادی است”

☆ امروزه دریافته اند که سلولهای بنیادی، سلولهایی “خالی” اند! یعنی قابلیت هایی بی نام و نشان و مُهر نخورده اند! و دقیقاً از این روست […]
مارس 22, 2021

“سالک سلوک قرآنی”

☆ سالک قرآنی آن است که بر اوصاف بد خویش نهیب زند که “اِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الخائِنِین”. پس طمع را بگوید که دست و پای […]
مارس 13, 2021

“رهایی از هر تکیه گاهی، تکیه بر خداست”

☆ وقتی از همه چیز و همه کس قطع امید کنی، خدا را با تمام وجود حس خواهی کرد. اگر تا کنون خداوند را اینگونه احساس […]

“فَاتَّخِذهُ وَکِیلاً”
(او را وکیل بگیر!)

خداوند بهترین وکیل است. بهترین وکیل، آگاه و توانا بر همه چیز است. نهان و آشکار را می داند و از رموز و دقایق هستی با خبر است. ما چیزی نمی دانیم. او می دانَد. راه های رستگاری و اشراق را او عالِم است. پس وقتی او را وکیل گرفتی، در کارش دخالت نکن. تسلیم و پذیرا باش. بگذار او تو را از مسیرهایی که می شناسد رهنمون شود. آن که بُرده است تویی. و اما این وکالت: در خلوتت یکبار برای همیشه او را وکیل کن. باید این وکالت دادن را با صدای بلند که به مثابه ی امضایِ ارتعاشی توست، بر زبان آوری. آن هم آگاهانه و با تمام وجود. با راستی و صداقت. این وکالت تام الاختیار است. جزئی و محدود نیست. همه چیزت را شامل می شود. داشته ها، دانستگی ها، و حتی مرگ و حیاتت را. چنین وکالتی همه جانبه است. با چنین وکالتی، بازی های ذهنی تمام می شود و وسوسه های نفسانی پایان می پذیرد. تو با جریان ناب هستی همراه شده ای. هماهنگ گشته ای. بی خواهش و آرزو گشته ای. زیرا با وکالت چون اویی، همه چیز به موقع در دسترس است و هر مشکلی در موعد مقرر به بهترین وجه حل شده است. وکالت او، عین آرامش است. تا دیرتر نشده او را وکیل کن و با صدای بلند این وکالت را همه جانبه تقدیمش نما، و دگر هیچ مگو. “مشاهده” کن! و یادت باشد آن که چنین وکیلی را می گیرد دگر در باره هر چیزی نق نمی زند. بلکه کارش را چون کارگزاریِ الهی انجام می دهد و هرگز در اندیشه نتیجه فرو نمی رود.

بر گرفته از مجموعه نکات قرآنی

مسعود ریاعی

آخرین مطالب گونه گون

می 13, 2021

“تعلیم و رها از تعلیم”

☆ من از جریان حیات آموزش می گیرم تا هر آموزشی را به موقع رها کنم. آموزش نمی گیرم تا بر محفوظات واژه ای خود بیفزایم […]
می 11, 2021

“نغمه ها”

☆ هر پرنده ای صدای خود و آواز خود را دارد. و همین چند صدایی هاست که طبیعت خدا را زیبا کرده است. آن که بخواهد […]
می 11, 2021

“نشانه شناسی”

☆ بهترین نشانه، آن است که هم آفاقی باشد و هم اَنفُسی. هم در جلوه های طبیعتِ بیرون، محسوس باشد، و هم در وجود خودت مشهود. […]
می 6, 2021

“روزی روزگاری انسانی!”

زمانی انسان انسانی بود و انسانیت داشت. امروزه انسان آن سان نیست. به سان دیگری است. دست و پا و کَله همان است اما باغ وحشی […]
آوریل 4, 2021

“خروج از ذهن محدود”

☆ وقتی که دریافتی هیچ کوچکی، کوچک نیست. وقتی که دریافتی اصلاً کوچکی وجود ندارد، تو از ذهن متعارفِ محدود خروج کرده ای. مسعود ریاعی
آوریل 4, 2021

“پنجمین نیروی شگفت و اسراری”

☆ امروزه فیزیکدانانِ جدید به واسطه دستگاههای شتاب دهنده هادرونی پی برده اند که احتمالاً باید نیروی پنجمی جز آن چهار نیروی شناخته شده -گرانش و […]

محصولات

مقالات تصویری

mr2